در حال بارگذاری
مشق هنر

بازیگری

شروع : فروردین ماه 1401 مدت وبینار: 3 ماه

بازیگری

همراه با مدرک پایان دوره معتبر

این دوره در پایان ، یک اجرای مستقل خواهد داشت .

 

نظرات