در حال بارگذاری
مشق هنر

سینمای وسترن

سینمای وسترن

سینمای وسترن

سینمای وسترن با اولین فیلم خود "سرقت بزرگ قطار"،(۱۹۰۳) سابقه‌ای طولانی و هواداران فراوانی دارد. این ژانر چنان محبوب بود که در کشورهای زیادی از جمله ایتالیا، مکزیک، اسپانیا و حتی آلمان شرقی هم فیلم وسترن ساخته می‌شد.

قصه‌ی این فیلم‌ها معمولا در دشت‌ها  بیابان‌ها و شهرها می‌گذرد و این مناظر گاه چنان زیبا هستند که نماهایی طولانی از آن‌ها در فیلم عرضه می‌شوند‌.

کانون توجه فیلم‌های وسترن عموما بر کسانی متمرکز است که در دفاع از نظم و قانون، به قصد قابل سکونت کردن غرب به پا می‌خیزند و ارزش‌های تمدن شرق آمریکا را به غرب می‌آورند.

نمونه‌ی خوب فیلم وسترنی که کاملا در چارچوب و قواعد ژانر وسترن کار می‌کند فیلم "شین"( ۱۹۵۳) ساخته‌ی جورج استیونس است.

">

 

سینمای وسترن

سینمای وسترن با اولین فیلم خود "سرقت بزرگ قطار"،(۱۹۰۳) سابقه‌ای طولانی و هواداران فراوانی دارد. این ژانر چنان محبوب بود که در کشورهای زیادی از جمله ایتالیا، مکزیک، اسپانیا و حتی آلمان شرقی هم فیلم وسترن ساخته می‌شد.

قصه‌ی این فیلم‌ها معمولا در دشت‌ها  بیابان‌ها و شهرها می‌گذرد و این مناظر گاه چنان زیبا هستند که نماهایی طولانی از آن‌ها در فیلم عرضه می‌شوند‌.

کانون توجه فیلم‌های وسترن عموما بر کسانی متمرکز است که در دفاع از نظم و قانون، به قصد قابل سکونت کردن غرب به پا می‌خیزند و ارزش‌های تمدن شرق آمریکا را به غرب می‌آورند.

نمونه‌ی خوب فیلم وسترنی که کاملا در چارچوب و قواعد ژانر وسترن کار می‌کند فیلم "شین"( ۱۹۵۳) ساخته‌ی جورج استیونس است.