مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

سینمای وسترن

سینمای وسترن

سینمای وسترن

سینمای وسترن با اولین فیلم خود "سرقت بزرگ قطار"،(۱۹۰۳) سابقه‌ای طولانی و هواداران فراوانی دارد. این ژانر چنان محبوب بود که در کشورهای زیادی از جمله ایتالیا، مکزیک، اسپانیا و حتی آلمان شرقی هم فیلم وسترن ساخته می‌شد.

قصه‌ی این فیلم‌ها معمولا در دشت‌ها  بیابان‌ها و شهرها می‌گذرد و این مناظر گاه چنان زیبا هستند که نماهایی طولانی از آن‌ها در فیلم عرضه می‌شوند‌.

کانون توجه فیلم‌های وسترن عموما بر کسانی متمرکز است که در دفاع از نظم و قانون، به قصد قابل سکونت کردن غرب به پا می‌خیزند و ارزش‌های تمدن شرق آمریکا را به غرب می‌آورند.

نمونه‌ی خوب فیلم وسترنی که کاملا در چارچوب و قواعد ژانر وسترن کار می‌کند فیلم "شین"( ۱۹۵۳) ساخته‌ی جورج استیونس است.

">

 

سینمای وسترن

سینمای وسترن با اولین فیلم خود "سرقت بزرگ قطار"،(۱۹۰۳) سابقه‌ای طولانی و هواداران فراوانی دارد. این ژانر چنان محبوب بود که در کشورهای زیادی از جمله ایتالیا، مکزیک، اسپانیا و حتی آلمان شرقی هم فیلم وسترن ساخته می‌شد.

قصه‌ی این فیلم‌ها معمولا در دشت‌ها  بیابان‌ها و شهرها می‌گذرد و این مناظر گاه چنان زیبا هستند که نماهایی طولانی از آن‌ها در فیلم عرضه می‌شوند‌.

کانون توجه فیلم‌های وسترن عموما بر کسانی متمرکز است که در دفاع از نظم و قانون، به قصد قابل سکونت کردن غرب به پا می‌خیزند و ارزش‌های تمدن شرق آمریکا را به غرب می‌آورند.

نمونه‌ی خوب فیلم وسترنی که کاملا در چارچوب و قواعد ژانر وسترن کار می‌کند فیلم "شین"( ۱۹۵۳) ساخته‌ی جورج استیونس است.