مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

طراحی صدا و صداگذاری

ظرفیت: 0

طراحی صدا و صداگذاری

ظرفیت محدود

همراه مدرک پایان دوره معتبر

سرفصل های کلاس :

صدا در فرایند فیلمسازی

عناصر تشکیل دهنده صدای فیلم

نحوه تعامل عوامل تولید فیلم از منظر صدا

صداگذاری و طراحی صدا از کجا شروع می شود و تفوتشان در چیست

میکس صدای فیلم و ارتباط آن با مخاطب