مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

بازیگری تخصصی از ایده تا اجرا

ظرفیت: 0

بازیگری تخصصی از ایده تا اجرا

سرفصل‌های کلاس بازیگری :🔸بهره گیری از شیوه‌های مختلف با تکیه بر عنصر بازیگر

🔸 شخصیت پردازی و درک موقعیت‌های فرضی

🔸 حضور در لحظه

🔸 تخیل و خلاقیت

🔸 ریتم و تمرکز ( با هدف تکمیل مهارت‌های بازیگری)

🔸 بداهه سازی و طراحی حرکت

🔸 تجربه های عملی در شناخت عناصر درام

🔸 تولید تئاتر به صورت گروهی و اجرای کارگاهی