مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

فیلمنامه نویسی

ظرفیت: 0

فیلمنامه نویسی

🔹 ابزار فیلمنامه و کهن الگو

🔹 نگاه حرفه ای - از کجا شروع کنیم ؟

🔹 منابع ایده

🔹 انواع فیلمنامه

🔹 تصویرسازی

🔹 کشمکش

🔹 مخاطب شناسی

🔹 فرم و ساختار

🔹 مصالح فیلمنامه

🔹 مراحل حرکت به سوی فیلمنامه

🔹 هدف دراماتیک

🔹 پیرنگ

🔹 مثلث طلایی : راهروی ورود به سینما