مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

فن بیان

ظرفیت: 0

فن بیان

مشق_هنر تقدیم می کند

کارگاه بیان با :

شهروز دل افکار


🔶 تعداد جلسات : ۱۲ جلسه 🔶

🔷 ساعت جلسات : ۳ ساعت 🔷


کارگاه به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی میباشت


همراه با مدرک پایان دوره معتبر


در پایان دوره هنرجویان وارد یک پروژه خواهند داشت.


مدرس:شهروز دل افکار

مدیرکارگاه : سید مهران قریشی


⛔️ ظرفیت پذیرش محدود ⛔️