مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

فن بیان

ظرفیت: 0

فن بیان

سرفصل‌های کلاس سخنوری و بیان :


۱- شناخت و کاربرد عناصر زنجیری (همخوانها و واکه‌ها) و عناصرزَبـَـرزنجیری (سرعت، وزن، آهنگ، تکیه، تاکید و سکوت و درنگ در گفتار)

۲- تلفظ و فراگویی کلمات

۳- اهمیت تنفس (دیافراگمی) و مدیریت آن تنفس

۴- زبان بـدن و فرازبان

۵- عناصر گفتگو (نوبت گیری، سخن‌بری و…)

۶- سخن و سخنوری و خطابه در کلام قدیم

۷- زبان محاوره، زبان معیار، زبان طبیعی، زبان تصنعی


ظرفیت پذیرش محدود