مشق هنر


وبسایت در حال به روز رسانی می باشد.


به زودی

باز میگردیم...در حال بارگذاری
مشق هنر

آنونس (Announce)

آنونس (Announce)

آنونس (Announce)

آنونس یا پیش پرده که ترجمه‌ی لغوی کلمه‌ی انگلیسی آن "آگهی دادن" است. فیلم کوتاهی‌ست که برای معرفی و یا تبلیغ یک فیلم ساخته می‌شود.
محتوای آنونس عموما در بر دارنده منتخبی از نماهای حساس و جذاب فیلم اصلی است و نمایش فیلم اصلی را در آینده‌ای نزدیک نوید می‌دهد.
به بیان روزمره، آنونس مثل یک پاراگرافی‌ست که ناشران از داخل کتاب انتخاب می‌کنند تا پشت جلد چاپ شود؛ هدف از آنونس جذبِ مخاطب است ولی به هیچ وجه نباید خط داستانی لو برود.

سال ها پیش در بخشی از جشنواره فیلم فجر، بین آنونس فیلم ها نیز رقابت وجود داشت و مواد تبلیغاتی فیلم ها که آنونس شاخص ترین شان بود مورد داوری قرار می گرفتند و به برگزیده ها جوایزی تعلق می گرفت. متن کلامی آنونس ها حتی در برخی از مجلات سینمایی درج می شد تا تماشاگران و مخاطبان نیز در جریان کم و کیف این بخش از جشنواره قرار گیرند.اما اکنون آن اهمیت سابق دیگر وجود ندارد و آنونس فیلم ها در هیاهوی سایر عناصر سینمایی یک فیلم گم می شوند.
فیلمسازان نباید فراموش کنند که یک آنونس ضعیف خیل‌ای از مخاطب را از اثرشان دور می‌کند.